free css templates

PLATFORMA

ODOEDU

"Wyob­raźnia jest ważniej­sza od wie­dzy, po­nieważ wie­dza jest ograniczona."
Albert Einstein

MODUŁY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENTACJA

Klauzule informacyjne.

Procedura naruszenia ochronych danych.

Polityka bezpieczeństwa danych.

Plan ciągłości działania.

Wzory dokumentów.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Szacowanie ryzyka.

DPIA (ocena skutków dla ochrony danych).

REJESTR

RCP (rejestr czynności przetwarzania).

RKCP (rejestr kategorii czynności przetwarzania).

Rejestr naruszenia ochrony danych.

SZKOLENIA

Szkolenia stacjonalne.

Szkolenia e-learningowe.

Aktualizacja przepisów prawnych

Wsparcie w zakresie wprowadzenia rozwiąząń technicznych i orgaznizacyjnych.

LINKI DO STRON

UODO | Baza aktów prawnych | Komisja Europejska | ODO na świecie | PIA

Kontakt

Aleksandra Czarnobaj
Dane kontaktowe:

http://e-atc.pl
https://odoedu.pl

Phone:

+48 602 255 075

E-mail:

aleksandra.czarnobaj@e-atc.pl

Informacje o mnie

Inspektor Ochrony Danych
Auditor ISO 27001
Mediator - Sąd Okręgowy w Gdańsku